Høring - forslag til endring i forskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde

Tønsberg kommune har laget forslag til endring av forskrift om farvannsavgift, som nå er på høring. Forskriften gjelder beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i sjøområdet i Tønsberg kommune.

Hensikten med endring av forskrift

Kommunen kan med hjemmel i havne- og farvannsloven vedta forskrift om farvannsavgift, med de nærmere vilkår øvrig lov setter. Tønsberg kommunestyre vedtok den 22. april 2020 forskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde.
Etter praktisering av gjeldende forskrift samt ny selvkostberegning er det behov for å endre forskriften på flere punkter, blant annet lovtekniske endringer i struktur og mindre språklige endringer, i tillegg til at det er foreslått noen realitetsendringer
Etter endt høring vil det endelige forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av kommunestyret.

 

Dokumenter til forskrift om farvannsavgift
Tittel Publisert Type
Høring - forslag om at endringsforskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde sendes til offentlig høring

31.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring - forslag om at endringsforskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde sendes til offentlig høring.pdf
Høringsnotat - Endring i forskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområder

31.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsnotat - Endring i forskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområder.pdf
Forskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde, Vestfold og Telemark - Lovdata Gjeldende

31.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om farvannsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde, Vestfold og Telemark - Lovdata Gjeldende.pdf

 

Gi innspill

Innspill kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no 

Eventuelle innspill i høringsperioden vil vurderes før forskriften legges fram til politisk sluttbehandling i Kommunestyret.

Høringsfrist 15. mars 2024.