Høring - forslag til forskrift om hovedmål i grunnskolen

Tønsberg kommune foreslår kommunal forskrift om hovedmål ved de offentlige grunnskolene i Tønsberg kommune. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov av 1. august 2024.

Elever i klasserom som rekker opp hånden - Klikk for stort bilde

Hensikten med forskriften

Hensikten med å vedta en forskrift om hovedmål ved de offentlige grunnskolene i Tønsberg kommune, er å angi hvilket skriftspråk som skal være hovedmålet på hver skole. Språket skal være enten bokmål eller nynorsk, og skolen skal bruke hovedmålet i den skriftlige opplæringen og i den skriftlige kommunikasjonen med elevene og foreldrene. Det skriftspråket som ikke er hovedmålet, er sidemålet. 
 

Les forskriften

Forslag til ny forskrift kan leses her (PDF, 127 kB)
 

Gi innspill til forskriften

Har du merknader eller innspill, send det digitalt her:

Send innspill 

Du kan også sende det som brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke innspill med saksnr. 24/1453. 

Frist for innspill er søndag 31. mars 2024. 

 

Videre behandling 

Etter høringsperioden vil kommuneadministrasjonen bearbeide forskriften basert på innspill fra private og offentlige instanser. Deretter vil forskriften bli sluttbehandlet av kommunestyret våren 2024.