Høring - forslag til forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring

Tønsberg kommune foreslår kommunal forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov av 1. august 2024.

Røde joggesko og skolesaker - Klikk for stort bilde

Hensikten med forskriften

Barn har plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller seks år, til de har avsluttet det 10. trinnet. Kommunen kan gi en elev permisjon fra skolen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Hensikten med å vedta en forskrift om permisjoner fra opplæringen er å angi når og i hvilket omfang elever kan få permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen. 
 

Les forskriften

Forslag til ny forskrift kan leses her (PDF, 131 kB)
 

Gi innspill til forskriften

Har du merknader eller innspill, så kan du sende det digitalt her:

Send innspill

Du kan også sende det som brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke innspill med saksnr. 24/1454. 

Frist for innspill er søndag 31. mars 2024. 

 

Videre behandling 

Etter høringsperioden vil kommuneadministrasjonen bearbeide forskriften basert på innspill fra private og offentlige instanser. Deretter vil forskriften bli sluttbehandlet av kommunestyret våren 2024.