Høring - forslag til forskrift om skolefritidsordningen i Tønsberg kommune

Tønsberg kommune foreslår kommunal forskrift om skolefritidsordningen i Tønsberg kommune. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov av 1. august 2024.

Ei lita jente som sitter i sklia og knyter lissa på skoen sin. - Klikk for stort bilde

Hensikten med forskriften

Hensikten med å vedta en forskrift om skolefritidsordningen ved de offentlige grunnskolene i Tønsberg kommune, er å angi opptakskriterier og oppsigelse av plass ved skolefritidsordningen, foreldrebetaling, valg av plasstyper og skolefritidsordningens åpningstider.
 

Les forskriften

Forslag til ny forskrift kan leses her (PDF, 178 kB)
 

Gi innspill til forskriften

Har du merknader eller innspill, så kan du sende det digitalt her:

Send innspill

Du kan også sende det som brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke innspill med saksnr. 24/1456. 

Frist for innspill er søndag 31. mars 2024. 

 

Videre behandling 

Etter høringsperioden vil kommuneadministrasjonen bearbeide forskriften basert på innspill fra private og offentlige instanser. Deretter vil forskriften bli sluttbehandlet av kommunestyret våren 2024.