Høring - forslag til forskrift om skolekretser i Tønsberg kommune

Tønsberg kommune foreslår kommunal forskrift om skolekretser i Tønsberg kommune. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov av 1. august 2024.

Kart med inndeling av skolekretser i Tønsberg kommune - Klikk for stort bilde

Hensikten med forskriften

Hensikten med å vedta en forskrift om skolekretser for de offentlige grunnskolene i Tønsberg kommune, er å angi hvilken skole som er nærskole for elevene i Tønsberg kommune. Forskriften skal sikre at elever, så langt det er mulig, får oppfylt sin rett til å gå på en skole i nærmiljøet etter opplæringslova § 2-6. Elevens folkeregistrerte adresse er utgangspunktet for å angi nærskole for eleven. 
 

Les forskriften

Forslag til ny forskrift kan leses her (PDF, 253 kB)

 

Gi innspill til forskriften

Har du merknader eller innspill, så kan du sende det digitalt her:

Send innspill

Du kan også sende det som brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke innspill med saksnr. 24/1457. 

Frist for innspill er søndag 31. mars 2024. 
 

 

Videre behandling 

Etter høringsperioden vil kommuneadministrasjonen bearbeide forskriften basert på innspill fra private og offentlige instanser. Deretter vil forskriften bli sluttbehandlet av kommunestyret våren 2024.