Høring - forslag til forskrift om skoleregler for offentlige grunnskoler i Tønsberg kommune

Tønsberg kommune foreslår kommunal forskrift om skoleregler for offentlige grunnskoler i Tønsberg kommune. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov av 1. august 2024.

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bilde Kelly Sikkema

Hensikten med forskriften

Hensikten med å vedta en forskrift om skoleregler i Tønsberg kommune, er å sikre elevens rett til et trygt, inkluderende og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Forslag til skoleregler gjelder alle elever og er felles for den offentlige grunnskolen i Tønsberg kommune. 

Forskriften angir retten til skoledemokrati og elevens rettigheter, bruk av digitale enheter, orden og oppførsel, og tiltak og fremgangsmåte ved brudd på skolereglene.   

Skolereglene gjelder på skolens område i skoletiden, ved organisert skoleskyss, ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, og ved andre aktiviteter som har direkte tilknytning til skolegangen. Skolereglene er også gjeldende ved bruk av skolens digitale infrastruktur, også utenfor skolen.  
 

Les forskriften

Forslag til ny forskrift kan leses her (PDF, 238 kB)
 

Gi innspill til forskriften

Har du merknader eller innspill, så kan du sende det digitalt her:

Send innspill

Du kan også sende det som brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke innspill med saksnr. 24/1458. 

Frist for innspill er søndag 31. mars 2024. 

 

Videre behandling 

Etter høringsperioden vil kommuneadministrasjonen bearbeide forskriften basert på innspill fra private og offentlige instanser. Deretter vil forskriften bli sluttbehandlet av kommunestyret våren 2024.