Høring - ny forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte

Høring - ny forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte

Tønsberg kommune legger på høring forslag til ny forskrift om forebyggende tiltak mot koronasmitte. Forskriften omfatter innskrenkede åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Tønsberg kommune. 

Da restauranter og serveringssteder igjen kunne åpne dørene etter den akutte fasen av koronakrisen, etterlyste aktører i serveringsbransjen i Tønsberg felles retningslinjer fra kommunen. Etter dialog med bransjen sendte kommunen tidligere i vår ut en veileder til serveringsstedene. Det ble også gitt beskjed om at dørene skulle stenges senest ved midnatt, og alkoholserveringen en halv time tidligere.

Etter en gjennomgang ble det klart at kommunen ikke hadde hjemmel til å kreve at serveringsstedene skulle stenge tidligere. Derfor foreslår rådmannen nå at kommunestyret gir formannskapet myndighet til å vedta en forskrift om reduserte åpningstider og skjenketider ved behov.

Forslaget skal behandles i kommunestyret 17. juni.

 

Kort høringsfrist!

Siden forskriften skal behandles politisk allerede 17. juni, er det svært kort høringsfrist i saken.

Høringsuttalelser sendes digitalt innen mandag 8. juni kl. 12.00.

Dokumentene i saken

Høringsnotat (PDF, 401 kB)
Forslag til forskrift (PDF, 125 kB)

Send ditt høringssvar her!

Til toppen