Hotell Klubben: Varsel om igangsetting av arbeid med endring av reguleringsplan (planID: 3803 61223)

Hotell Klubben: Varsel om igangsetting av arbeid med endring av reguleringsplan (planID: 3803 61223)

KB Arkitekter varsler på vegne av Hotel Klubben DA oppstart av endring av reguleringsplan for eiendommene gbnr. 1001/61, 144 og 145 mfl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Hotell Klubben.

Du kan komme med innspill til planene, frist for innspill er 10. april 2020.

Kart og tilhørende tilhørende dokumenter

Klikk her for kart og planinfo.

Hvordan sender du inn innspill?

Du kan sende innspill innen 10. april 2020 til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller brev til:

Tønsberg kommune, Areal, Bygg og Landbruk 
Postboks 2410 
3104 Tønsberg.

Husk å merke oversendelsen med plannavn og planID: 3803 61223.                                                  

Kopi av uttalelsen skal også sendes til paulsen@kbarkitekter.no

Til toppen