Kommunedelplan for hensettingsanlegg av tog - kunngjøring av vedtak

Kommunedelplan for hensettingsanlegg av tog - kunngjøring av vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg kommunestyre i møte 17.06.2020, sak: 089/20 vedtatt ovennevnte kommunedelplan.

PlanID og plannavn

3803 90020, Hensettingsanlegg for tog

Kart, planområde og dokumentet

Planområde og dokumenter i kartportalens planløsning (klikk på planområde og velg «Planiformasjon» i planløsningens dialogboks)

Hensikt med planen

Formålet med planen er å båndlegge areal for videre planlegging av nytt hensettingsanlegg/ togparkering i Tønsbergområdet. Bygging av togparkering nær Tønsberg stasjon er en forutsetning for å kunne øke kapasiteten og frekvensen på togavganger etter utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen. Dermed er hensettingsanlegget nødvendig for å kunne realisere den samfunnsøkonomiske gevinsten av InterCity-utbyggingen i Vestfold.

Informasjon om planarbeidet

Vedtatt plankart, bestemmelser og andre dokumenter i saken kan lastes ned fra kartportalen.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 47357578 eller e-post staale.sorensen@tonsberg.kommune.no

Til toppen