Kunngjøring av lokal forskrift om åpen brenning

Kunngjøring av lokal forskrift om åpen brenning

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 069/20 i møte 19.05.2020 vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Tønsberg kommune.

Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer som følge av åpen brenning og brenning av avfall.

Virkeområde

Denne forskriften gjelder for åpen brenning og brenning av avfall innenfor kommunens grenser. Forskriften omfatter alt næringsavfall, landbruksavfall, husholdningsavfall og hageavfall.

Forskriften trådte i kraft 01.06.2020. Den er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Forskriften om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Til toppen