Kunngjøring av tilskuddsordning for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2021

Kunngjøring av tilskuddsordning for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2021

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser for 2021:
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier)  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én
organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte, forventes å bidra i de ulike løsningene.


Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Årets utlysning med søknadsskjema er publisert 13. november 2020.

Søknadsfrist

For tilskudds året 2021 er torsdag 3. desember 2020.

Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsportal:

Den har vi linket til her

For ytterligere opplysninger: 

Her kan du lese om nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge


Kontaktperson i Tønsberg kommune 

Caroline Mydland

Telefon: 33 34 83 21

Mobil: 464 15 147

E-post: caroline.mydland@tonsberg.kommune.no

Til toppen