Leie ut el-sparkesykler i Tønsberg?

Leie ut el-sparkesykler i Tønsberg?

Operatører som er interessert i å inngå avtale om å drive utleie av el-sparkesykler i Tønsberg kommune, kan melde sin interesse innen 8. april 2022 kl. 13.00.

To operatører vil få mulighet til å inngå avtale om å drive utleie av totalt 300 el-sparkesykler i Tønsberg kommune. Avtalene vil ha to års varighet. 

Dette er i tråd med «Retningslinjer for utleievirksomhet av micromobilitet i samarbeid med Tønsberg kommune». Disse retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret i sak 020/22 9. mars 2022.

Aktuelt område for utleievirksomheten blir Tønsberg sentrum med omkringliggende lokalsentre.

Kriterier som vektegges ved utvelgelse av opereatører er:

  • Klima og miljøvennlig drift og anskaffelser
  • Kvalitet på elsparkesyklene
  • Kvalitet på operatørens drift og organisering av ordningen.

Interesserte operatører bes sende inn informasjon til Tønsberg kommune om sin virksomhet og tanker om egen drift i Tønsberg.
Det er en forutsetning at kriterier for utvelgelse blir besvart.

Sendes til: 

postmottak@tonsberg.kommune.no, merket el-sparkesykler.

Kontaktperson i Tønsberg kommune:    

Jarle Krokeide
Tlf: 918 50 436

Retningslinjer for utleievirksomhet av micromobilitet (PDF, 24 kB)

Retningslinjer for bruk av el-sparkesykkel i Tønsberg kommune (PDF, 710 kB)

Til toppen