Nå kan du søke støtte til arbeid med flyktninger

Kommunestyret i Tønsberg har vedtatt å gi kr 400.000,- til støtte for frivillig arbeid med flyktninger i Tønsberg.  Frivillige grupper og organisasjoner oppfordres til å søke. Fristen er 15. mars.

Verdenskart og mennesker i silluet - Klikk for stort bilde

Frivillig arbeid spiller en viktig rolle i å redusere utenforskap. De yter en betydelig innsats som supplerer offentlige tjenester. Nå er det en god mulighet for å søke om økonomisk støtte til det flotte arbeidet som gjøres.

Søknadsfrist er 15. mars 2023.

Kriterier for tildeling

  • Organisasjonen er registrert i frivillighetsregisteret ( på søkertidspunktet).
  • Organisasjonen har en målsetting og driftsform som er ideell ( ikke kommersiell).
  • Søknaden skal inneholde kort beskrivelse av ideen bak tiltaket, og hvordan tiltaket vil bidra til å inkludere flyktninger på ulike arenaer i Tønsberg kommune i prosjektperioden.
  • Søknaden skal beskrive plan for videreføring etter opphør av tilskuddsmidler.
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av eventuelt samarbeid med andre aktører, være seg offentlig, privat, ideell, næringsliv eller lignende.
     

Søk støtte til arbeid med flykninger

Rapportering

Det kreves en enkel rapportering på bruk av tildelte midler. Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker bryter forutsetningene for tilskuddet. Misbruk av tilskudd som er gitt kan føre til at søker mister rettigheten til tilskudd for ett eller flere år framover.