Nye og reviderte forskrifter

Nye og reviderte forskrifter

Kommunestyret for nye Tønsberg kommune har vedtatt følgende lokale forskrifter i møte den 12.12.2019. 

  • Sak 043/19: Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer
  • Sak 044/19: Ny forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket
  • Sak 053/19: Revidert forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende
  • Sak 055/19: Revidert forskrift om graving i kommunal vei
  • Sak 056/19: Revidert forskrift for husholdningsavfall
  • Sak 057/19: Ny forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett
  • Sak 058/19: Revidert forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg m.v, Tønsberg kommune

 

Forskriftene trer i kraft 01.01.2020. De er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses på Lovdata.no. 
 

Les detaljer om vedtakene fra kommunestyrets møte 12.12.2019.

Til toppen