Nye Politivedtekter for Tønsberg godkjent og kunngjort på Lovdata.no

Nye Politivedtekter for Tønsberg godkjent og kunngjort på Lovdata.no

13. januar 2021 ble de nye politivedtektene for Tønsberg kommune godkjent.

Du kan se politivedtektene på lovdata.no 

 

Kapitler i politivedtektene

  1.  Alminnelige bestemmelser (§§ 1-1 - 1-2)
  2. Orden på offentlig sted (§§ 2-1 - 2-4)
  3. Sikring av ferdselen (§§ 3-1 - 3-10)
  4. Renhold på offentlig sted (§§ 4-1 - 4-4)
  5. Hindre forsøpling og tilgrising (§§ 5-1 - 5-2)
  6. Offentlige anlegg (§6-1)
  7. Arrangementer på offentlig sted (§§ 7-1 - 7-3)
  8. Pantelånervirksomhet (§8-1)
  9. Forskjellige bestemmelser (§§ 9-1 - 9-4)
Til toppen