Offentlig høring - Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg kommune 2020 - 2024

Offentlig høring - Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg kommune 2020 - 2024

Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2020 – 2024 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Tønsberg kommune.

forside trafikksikkerhetsplan - Klikk for stort bilde 

Om planen

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Kommunene har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Som veieier, har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I tråd med folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt.

Planen er en fagplan utarbeidet i tråd med vedtatte planstrategi i Tønsberg kommune.
 

Dokumenter i saken

Trafikksikkerhetsplan
Tittel Publisert Type
Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan

10.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan.pdf
Tiltakslister TS-tiltak 2020-

Tiltakslister TS-tiltak 2020-

10.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tiltakslister TS-tiltak 2020-.pdf
Godkjenningsbrev gamle Re kommune

Godkjenningsbrev gamle Re kommune

10.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjenningsbrev gamle Re kommune.pdf
Godkjenningsbrev gamle Tønsberg kommune

Godkjenningsbrev gamle Tønsberg kommune

10.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjenningsbrev gamle Tønsberg kommune.pdf
Veileder_Vestfold april 2016

Veileder_Vestfold april 2016

10.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veileder_Vestfold april 2016.pdf


Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til planforslaget innen dato 15.01.2021. Merknader sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no , eller send brev til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Husk å merke uttalelsen med «Trafikksikkerhetsplan Tønsberg kommune»

Frist: 15.01.2021


Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Trygve Rhodén på e-post trygve.rhoden@tonsberg.kommune.no

Til toppen