Oppheving av deler av Reguleringsplan for Rønningen - planid 56012 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Oppheving av deler av Reguleringsplan for Rønningen - planid 56012 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt å oppheve deler av reguleringsplan for Rønningen, KST sak. 113/22.

Illustrasjon som viser hvilke deler av planen som er opphevet 

PlanID og plannavn

Reguleringsplan for Rønningen

Planid 56012

Hensikten med opphevingen

Det er vedtatt å oppheve søndre del av planen med feltene B2, B3, B8 og G1 med tilhørende bestemmelser.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Saksfremlegg med vedtak

Reviderte bestemmelser

Revidert plankart

Illustrasjon som viser hvilke deler av planen er opphevet

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 14.10.2022. Klagen merkes planid 56012 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, , postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen