Reguleringsplan for Rødsåsen, planID 3803 R60_0012 - Kunngjøring av vedtak om endring og klagerett

Reguleringsplan for Rødsåsen, planID 3803 R60_0012 - Kunngjøring av vedtak om endring og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Rødsåsen, planID R60_0012 sak. 180/20.

Klikk for stort bilde 

PlanID og plannavn

Reguleringsplan for for Rødsåsen, planID R60_0012.

Hensikt med endring av planen

Endringen innebærer å tillate tomannsboliger på eiendommene gbnr. 442/55 og 442/56 innenfor felt B11. Det skal gjøres noen justeringer i plankartets tegnforklaring og bestemmelser for å tydliggjøre planens intensjon i forhold til hvilke boligtyper planen åpner for.

 

Informasjon om endring av reguleringsplan

R60_0012 Rødsåsen
Tittel Publisert Type
R60_0012 Rødsåsen Bestemmelser

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R60_0012 Rødsåsen Bestemmelser.pdf
R60_0012 Rødsåsen Plankart

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R60_0012 Rødsåsen Plankart.pdf
R60_0012 Rødsåsen Saksfremlegg

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R60_0012 Rødsåsen Saksfremlegg.pdf

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart.

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 23.10.2020. Klagen merkes R60_0012 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak om endring av reguleringsplan sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no.

Til toppen