Reguleringsplan for Skallevold trevarefabrikk, planID 3803 55005 - Kunngjøring av vedtak om endring og klagerett

Reguleringsplan for Skallevold trevarefabrikk, planID 3803 55005 - Kunngjøring av vedtak om endring og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Skallevold trevarefabrikk, planID 55005 sak. 179/20.

Plankart - Klikk for stort bilde 

Hensikt med endring av planen

Hensikten med endringen er å innlemme et tidligere uregulert areal på 1494 m2 i planområdet.

 

Informasjon om endret reguleringsplan 

 

55005 Skallevold trevarefabrikk
Tittel Publisert Type
55005 Skallevold Bestemmelser

Bestemmelser

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55005 Skallevold Bestemmelser.pdf
55005 Skallevold Plankart

Plankart

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55005 Skallevold Plankart.pdf
55005 Skallevold Utomhusplan_juridisk bindende plan

Utomhusplan

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55005 Skallevold Utomhusplan_juridisk bindende plan.pdf
55005 Skallevold Saksfremlegg

Saksfremlegg

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55005 Skallevold Saksfremlegg.pdf
55005 Skallevold Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

01.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55005 Skallevold Planbeskrivelse.pdf

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 23.10.2020. Klagen merkes 55005 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak om endring av reguleringsplan sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no.

Til toppen