Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av forslag til planprogram for massedeponi og utvidelse av Re pukkverk.  PlanID 3803 20190049

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av forslag til planprogram for massedeponi og utvidelse av Re pukkverk.  PlanID 3803 20190049

Rambøll Norge AS har på vegne av Feiring Vestfold AS startet reguleringsarbeidet for massedeponi og utvidelse av Re pukkverk. Du kan sende innspill, disse må sendes innen 28.02.2020.

Hvor finner du kart og tilhørende dokumenter?

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks.

Kart- og planinfo med URL

Klikk her for kart og planinfo.

Hvordan sender du inn innspill?

Innspill kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til anders.johansen@ramboll.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 28.02.2020.

Husk å merke innspillet med plannavn og planID.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål kan forslagsstiller Tom Skauen kontaktes på epostadresse: tom@promarkas.no og telefonnummer 900 19 310, eller plankonsulent Anders Johansen, epost anders.johansen@ramboll.no og telefonnummer 416 17 421.

Til toppen