Varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023-35 for Tønsberg kommune

Varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023-35 for Tønsberg kommune

Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeidet med ny og felles arealdel for kommunen. 

Samtidig legges planprogram for arbeidet ut på høring. Planprogrammet beskriver hvilke temaer det skal jobbes med, planprosessen og opplegg for medvirkning.

  

Arbeidet med å lage ny arealdel skal skje i henhold til krav i plan- og bygningsloven § 11-12 og 13. Målet er å vedta en ny arealdel for Tønsberg kommune før sommeren 2023.

Innspill og uttalelser

Høringsuttalelser til planprogrammet og innspill til ny arealbruk må sendes til kommunen innen 22. februar 2022. Planprogrammet og informasjon om innsending av uttalelser og innspill ligger tilgjengelig her.
 

Inviterer til presentasjon av arealinnspill

Vi inviterer aktører som har arealinnspill til å presentere sine forslag på en kortfattet måte for representanter fra kommunens administrasjon og politikere 10. februar. Meld din interesse til katrine.skalleberg@tonsberg.kommune.no innen 15. januar.

Til toppen