Vedtatt detaljregulering for Gamleveien 6. PlanID 3803 20170039

Vedtatt detaljregulering for Gamleveien 6. PlanID 3803 20170039

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i Re i møte 10.12.2019, sak 067/19 vedtatt detaljregulering av Gamleveien 6.

Hvor finner du kart og tilhørende dokumenter?

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks.

Kart og planinfo med URL:

Klikk her for kart og planinfo.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål kan Maren Vermelid kontaktes på mobiltelefonnummer 476 25 053 eller epost maren.vermelid@tonsberg.kommune.no.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Klage på vedtaket kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 31.01.2020. Husk å merke innspillet med plannavn og planID.

Til toppen