Vedtatt detaljregulering for Semsbyveien 112. PlanID 3803 20130087

Vedtatt detaljregulering for Semsbyveien 112. PlanID 3803 20130087

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Kommunestyret i Tønsberg kommune i møte 12.12.2019 i sak KST-049/19 vedtatt detaljregulering av Semsbyveien 112.

Hvor finner du kart og tilhørende dokumenter?

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks.

Kart og planinfo med URL:

Klikk her for kart og planinfo.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål kan Edle Liebe kontaktes på 33 40 61 16 eller epost edle.liebe@tonsberg.kommune.no.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Klage på vedtaket kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 03.02.2020. Husk å merke innspillet med plannavn og planID.

Til toppen