Søknadsfrist for produksjonstilskudd - 15. mars

Søknadsfrist for produksjonstilskudd - 15. mars

Det er kun husdyrprodusenter som kan søke denne omgangen. Søknaden kan leveres fra 1. mars (telledato). Det er mulig å endre innsendt søknad frem til 29. mars. Sverre Dahl   

Du kan levere søknaden i inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si innen 29. mars, mot et trekk på 1000 kroner per dag forsinkelsen varer.

Søknader levert senere enn 14 dager etter søknadsfristen vil bli avvist.

Søknadsskjema via Altinn

Mer informasjon om ordningen - Landbruksdirektoratet

Til toppen