Økonomi og regnskap

Kort fortalt

  • Økonomi og virksomhetsstyring har ansvar for økonomistyring, regnskap, internkontroll, anskaffelser, innfordring og skatt.
 
 

 

Kontaktinformasjon økonomi

Økonomistaben holder til på rådhuset i Tønsberg.

Kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring: Jørn Erik Borge

Mobiltelefon  965 14 100

jorn.erik.borge@tonsberg.kommune.no
 

Adresseendring

For å melde adresseendring til oss, send e-post til: kommfakt@tonsberg.kommune.no

Felles e-post til Tønsberg kommune: postmottak@tonsberg.kommune.no

Sentralbord Tønsberg rådhus: telefon 33 40 60 00
 

Kontaktinformasjon regnskap

Regnskapstaben holder til på Re kommunehus.

Regnskapssjef: Mona Herland

Mobiltelefon 930 49 475

E-post: mona.herland@tonsberg.kommune.no

Servicetorget på Revetal: 33 40 62 50