Deling av eiendom

Deling av eiendom

Kort fortalt

  • Ved å søke om deling får du opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendomsgrensen blir målt opp og merket med offentlige grensemerker.
  • Kommunen sørger for at den nye eiendommen blir registrert i eiendomsregisteret og blir tinglyst. Du vil motta et matrikkelbrev når det er gjort. 
  • Samme prosedyre skal også følges ved innløsing av festetomt. 

Hvem kan søke om deling?

Du trenger ikke ansvarlig søker for å søke om deling av eiendom. Noen velger å få hjelp av en fagkyndig, men privatpersoner kan selv stå ansvarlig for søknad om deling av eiendom. 

Slik søker du om deling

Søknadsbehandling er to delt. Derfor må du fylle ut 2 skjemaer. 

 
 

 

 

Trenger du råd og veiledning, kontakt vårt kundemottak

Hva koster det?

Se gebyrene for Byggesak (behandling etter plan- og bygningsloven) og Oppmåling (behandling etter matrikkelloven) lenger ned på siden. 

Hva skjer videre når søknaden er sendt inn?

Geodata hos oss gjennomgår søknaden. Byggesaksavdelingen overtar saken og skaffer relevante samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter (for eksempel Statens vegvesen). 

Godkjent søknad blir sendt tilbake til Geodata for gjennomføring av kart- og delingsforretning. Kart- og delingsforretningen blir gjennomført som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer. Senere får dere et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen.

Gebyrer

Gebyrer
Tittel Publisert Type
Gebyrer for byggesaker 2022

Gebyrer for byggesak

25.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg22 byggesak.pdf
Gebyrer for oppmåling og delingssaker 2022

Gebyrer for oppmåling

25.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg22 oppmåling.pdf
Gebyrer for reguleringsplaner 2022

Gebyrer for reguleringsplaner

30.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg22 arealplan.pdf
Gebyrer for seksjonering 2022

Gebyrer for seksjonering

30.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg22 seksjonering.pdf
Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon 2022

Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon

30.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg22 salg av eiendomsinformasjon.pdf
Gebyrer for landbrukssaker 2022

Gebyrer for landbrukssaker

30.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg22 konsesjon.pdf
Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing

30.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunale gebyrer gjeldende fra 01.01.22.pdf
Til toppen