Deling av eiendom

Deling av eiendom

Kort fortalt

  • Ved å søke om deling får du opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendomsgrensen blir målt opp og merket med offentlige grensemerker.
  • Kommunen sørger for at den nye eiendommen blir registrert i eiendomsregisteret og blir tinglyst. Du vil motta et matrikkelbrev når det er gjort. 
  • Samme prosedyre skal også følges ved innløsing av festetomt. 

Hvem kan søke om deling?

Du trenger ikke ansvarlig søker for å søke om deling av eiendom. Noen velger å få hjelp av en fagkyndig, men privatpersoner kan selv stå ansvarlig for søknad om deling av eiendom. 

Slik søker du om deling

Søknadsbehandling er to delt. Derfor må du fylle ut 2 skjemaer. 

 
 

 

  • Fyll ut søknadsskjemaene
  • Tegn inn forslaget til de nye eiendomsgrensene på et kartutsnitt i målestokk. Du kan skrive ut situasjonskart fra karttjenesten vår. Fin adressen i kartet og klikk på printer-symbolet.
  • Naboer og gjenboere skal få nabovarsel. Hvis noen naboer har merknader, så skal disse sendes til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes inn samlet til kommunen. Du kan bestille naboliste i vår bestillingstjeneste.
  • Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader før du sender søknaden inn til kommunen.
  • Send inn søknaden til

 

Trenger du råd og veiledning, kontakt vårt kundemottak

Hva koster det?

Se gebyrene for Byggesak (behandling etter plan- og bygningsloven) og Oppmåling (behandling etter matrikkelloven) lenger ned på siden. 

Hva skjer videre når søknaden er sendt inn?

Geodata hos oss gjennomgår søknaden. Byggesaksavdelingen overtar saken og skaffer relevante samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter (for eksempel Statens vegvesen). 

Godkjent søknad blir sendt tilbake til Geodata for gjennomføring av kart- og delingsforretning. Kart- og delingsforretningen blir gjennomført som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer. Senere får dere et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen.

Gebyrer

Gebyrer
Tittel Publisert Type
Gebyrer for byggesaker 2021

Gebyrer for byggesak

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Byggesak.pdf
Gebyrer for oppmåling og delingssaker 2021

Gebyrer for oppmåling

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Oppmåling.pdf
Gebyrer for reguleringsplaner 2021

Gebyrer for reguleringsplaner

12.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Reguleringsplaner.pdf
Gebyrer for seksjonering 2021

Gebyrer for seksjonering

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Seksjonering.pdf
Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon 2021

Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon

11.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Piser 2021 geografisk informasjon - infoland.pdf
Gebyrer for landbrukssaker 2021

Gebyrer for landbrukssaker

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Landbruk.pdf
Til toppen