Deling av eiendom

Kort fortalt

  • Ved å søke om deling får du opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendomsgrensen blir målt opp og merket med offentlige grensemerker.
  • Kommunen sørger for at den nye eiendommen blir registrert i eiendomsregisteret og blir tinglyst. Du vil motta et matrikkelbrev når det er gjort. 
  • Samme prosedyre skal også følges ved innløsing av festetomt. 


Hvem kan søke om deling?

Du trenger ikke ansvarlig søker for å søke om deling av eiendom. Noen velger å få hjelp av en fagkyndig, men privatpersoner kan selv stå ansvarlig for søknad om deling av eiendom. 


Slik søker du om deling

Søknadsbehandling er to delt. Derfor må du fylle ut 2 skjemaer. 

 
 

 

 

Trenger du råd og veiledning, kontakt vårt kundemottak


Hva koster det?

Se gebyrene for Byggesak (behandling etter plan- og bygningsloven) og Oppmåling (behandling etter matrikkelloven) lenger ned på siden. 
 

Hva skjer videre når søknaden er sendt inn?

Geodata hos oss gjennomgår søknaden. Byggesaksavdelingen overtar saken og skaffer relevante samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter (for eksempel Statens vegvesen). 

Godkjent søknad blir sendt tilbake til Geodata for gjennomføring av kart- og delingsforretning. Kart- og delingsforretningen blir gjennomført som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer. Senere får dere et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen.
 

Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 2 MB)