Fastlandsforbindelse og dobbeltspor

Fastlandsforbindelse og dobbeltspor

 

Bypakke Tønsberg-regionen

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt. Bypakken er delt inn i flere delprosjekter

  • Gatebruksplan for Tønsberg sentrum
  • Ny fastlandsforbindelse fra Færder
  • Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken
  • Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport
  • Økonomi, finansiering og bompenger

Gå til nettsiden for Bypakke Tønsberg-regionen
 

Dobbeltspor gjennom Vestfold

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, gjennomgår Vestfoldbanen omfattende forbedringer. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal bli sammenhengende dobbeltspor igjennom Vestfold. 

Gå til nettsiden for Vestfoldbanen

Til toppen