Folkehelse

Folkehelse dreier seg om helsetilstanden til befolkningen. Kunnskap om folkehelsetilstanden er vesentlig i alt av kommunens planleggings- og utviklingsarbeid. Gjennom ulike folkehelseprosjekter arbeider også kommunene for å fremme god folkehelse blant alle innbyggere i Tønsberg.

Til toppen