Gjeldende arealdel og byplan

Gjeldende arealdel og byplan

Kommuneplanens arealdel Tønsberg 2018-2030

Kommuneplanen for Tønsberg kommune ble vedtatt i Bystyret den 22.05.2019.


Byplan Tønsberg 2018-2030

Den siste versjonen av byplanen for Tønsberg ble vedtatt av kommunestyret 22.05.2019.

 

Kommuneplanens arealdel tidligere Re kommune

Kommuneplanens arealdel for  tidligere Re kommune ble vedtatt av kommunestyret 08.09.2015.

Til toppen