Om prosjektet

Om prosjektet

Tønsberg kommune ønsker flere boliger og arbeidsplasser sentralt i byen – det gjør kvaliteten langs Kanalen og andre parker og byrom sentralt i Tønsberg så viktig. Folk i byen har også behov for nærområder som byr på natur, bevegelse, møteplasser og opplevelser for å trives og ha god helse.

Prosjektet skal ende opp i en mulighetsstudie og en politisk sak med anbefalte tiltak på kort og på lang sikt. Målet er å få gjennomført noen midlertidige og mindre tiltak allerede i 2021 - som byens befolkning kan få glede av.

Klikk for stort bilde

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan


Prosjektgruppe

Klikk for stort bildeEllinor May Aas (prosjektleder BLARK), Cathrine Heisholt, Emilie Lassen Bue, Line Løvstad Nordbye (daglig leder i BLARK) 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse (PDF, 151 kB)
 

 

Til toppen