Klimaavtrykket av jobbpendling Sem-Tønsberg

Her kan du dele dine innspill med oss, og lese klimafakta om ulike framkomstmidler, slik som bil, sykkel og buss. Scroll lenger ned på siden for å lese fakta.  Klimastien, utstilling av bilen (jobbpendling fra Sem til Tønsberg - Klikk for stort bildeUtstillingen av denne bilen finner du rett nedenfor Torvet i Tønsberg by.   

 

Kort oppsummert

Jobbpendling i stor fossilbil i kø mellom Sem og Tønsberg tilsvarer:

  • En (litt liten) biff til middag hver dag i et år
  • Et års (litt klimatungt) gjennomsnittlig norsk kosthold
  • Mer enn det årlig CO2-utslippet fra Syria per innbygger.
  • Men allikevel - bare så vidt en flyreise tur retur Dubai.

Tips

  • Hvis du kan sykle, gå eller ta kollektivt, er det alltid bedre enn bil, selv elbil.
  • Bytt til elbil. Hvis du trenger din egen bil og kjører normalt eller mer, er elbil alltid best for klima. Men husk at de største og mest luksuriøse elbilene bare så vidt er bedre enn en liten dieselbil.
  • Kjører du lite? Sjekk om du kan unngå å eie egen bil, og heller leie eller bli med på bildeling de gangene du trenger bil.
  • Å kjøpe en brukt elbil, er også et godt valg. Batteriene holder mye bedre enn tidligere antatt.
  • Jo mindre du kjører, desto større er sjansen for at det er best å kjøre den gamle fossilbilen til den skal kasseres, i stedet for å kjøpe deg en ny elbil.

Forklaring

Kilde: Thomas Horne, Den store klimaguiden, Forlaget Press, 2020

Vi har lagt til grunn at det er 230 arbeidsdager i året, men at det ikke pendles til kontoret hver dag på grunn av sykedager, avspasering og noe hjemmekontor. Avstanden mellom Tønsberg og Sem er 6 kilometer. Total jobbpendling blir dermed 2400 kilometer i året.

Det er best å gå eller sykle til jobb

Klimaavtrykket av å gå eller sykle er lik null, selv om du i teorien risikerer å slippe ut mer klimagasser enn om du tar kollektivt. De ekstra kaloriene som du bruker på kroppsarbeidet, må du få i deg gjennom maten du spiser, og all mat forårsaker et større eller mindre utslipp av klimagasser. Er drivstoffet ditt bananer eller frokostblanding, kommer du godt ut av regnestykket, men om energien kommer fra en cheeseburger eller egg og bacon, er det verre. Likevel, du får god helse av å bevege deg, og i det er det en klimagevinst. Helsetjenester, medisiner, sykehusopphold og ikke minst operasjoner har ikke ubetydelige klimaavtrykk. Dessuten frigir du plass på buss og bane, slik at flere kan droppe bilen, som igjen vil bety færre biler på veien og mindre kø og dermed mindre klimagassutslipp og lokal forurensing.

Klimagassutslipp fra kollektivtrafikk

Nesten halvparten av alle kollektivreiser i Norge skjer med buss. Foreløpig kjører mange busser stort sett på diesel, men likevel slipper de ut forholdsvis lite klimagasser. Nå er det imidlertid en såpass rivende teknologisk utvikling av busser som går på biodiesel og biogass og ikke minst elbusser, at det bare er et spørsmål om tid før alle de gamle dieselbussene er byttet ut. Siden noen også pendler til Tønsberg med tog, har vi gitt kollektivt et gjennomsnittlig klimaavtrykk på 10 gram CO2e per kilometer. Med dieselbuss kan det fort bli det dobbelte.

Klimagassutslipp fra fossilbil

Fossilbiler har svært ulikt klimagassutslipp avhengig av blant annet størrelse, alder og om de går på diesel eller bensin. Vi har her tatt utgangspunkt i en stor fossilbil og regnet med en livsløpsanalyse med 15 000 kilometers kjøring over 12 år, der også klimaavtrykket av produksjon og avhending er tatt med. Det gir et klimaavtrykk på 230 gram CO2e per kilometer. Kjører dere to i bilen hver dag, kan tallet deles på to. I motsatt fall, om du kjører alene og det er kø hele veien, blir tallet mye høyere, opp mot tre ganger så stort.

På gjennomfartsveier med fartsgrenser på 80 km/t og i sentrumsgater med 50 km/t vil utslippene per kilometer dobles ved køkjøring på grunn av hyppig bremsing og gassing, samt tomgang. På motorveiene er utslaget så vidt mindre, med 80–90 % økning. Er det kaldt i været, må du plusse på 10–20 % til. Med enkel køteori blir effekten enda større. Saken er nemlig at du med ditt valg om å presse deg og bilen din inn i køen vil forlenge alle andres køkjøring. Her er et noe overforenklet eksempel: Se for deg en konstant kø med 10 biler som beveger seg 1 bil i minuttet. Det blir 10 minutter per bil, altså 100 køminutter for alle bilene til sammen. Med din bil i tillegg blir det totalt 11 biler, derfor 11 minutter per bil og totalt 121 minutter. Selv om du bare har opplevd kø i 11 minutter, har du forårsaket 21 minutter lengre køkjøring totalt. Derfor er det rimelig å anslå at klimaavtrykket av køkjøring er det tredobbelte av normal kjøring. Dette gjelder fossilbiler og ikke elbiler.

Klimagassutslipp fra elbil

Det er ikke noe direkte utslipp til luft fra elbil, men elektrisiteten har et klimaavtrykk. Store elbiler bruker mer strøm enn små på å forflytte seg samme distanse. Hvor grønn norsk strøm er, kommer an på brillene du ser med. Norge er i teorien selvforsynt med 99 % fornybar elektrisitet fra vannkraft, men samtidig er vi koblet opp mot Nordens og Europas kraftsystem, og derfor kan du i et tenkt tilfelle kan risikere å kjøre elbilen din på importert strøm fra kullkraft. For enkelhets skyld kan vi beregne klimaavtrykket av norsk strøm ut fra en nordisk elmiks, i dette tilfellet et litt strengt anslag basert på Statens Energimyndighet i Sverige, 124 gram CO2/kWh.

Vi har her tatt utgangspunkt i en mellomstor elbil og regnet med en livsløpsanalyse med 15 000 kilometers kjøring over 12 år, der også klimaavtrykket av produksjon og avhending er tatt med. Det gir et klimaavtrykk på 73 gram CO2e per kilometer.