Kommuneplan og byplan

Kommuneplan og byplan

Kort fortalt

  • Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
  • Tønsberg kommune har også en egen Byplan.
  • Vi er i prosess med å lage ny kommuneplan

 

Kommuneplan Tønsberg 2021-2033

Se samleside for ny kommuneplan
 

Kommuneplan Tønsberg 2018-2030

Kommuneplanen for Tønsberg kommune ble vedtatt i Bystyret den 22.05.2019.


Byplan Tønsberg 2018-2030

Den siste versjonen av byplanen for Tønsberg ble vedtatt av kommunestyret 22.05.2019.

 

Kommuneplan tidligere Re kommune

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for  tidligere Re kommune ble vedtatt av kommunestyret 08.09.2015.

Til toppen