Bærekraft og fokusområder

Bærekraft og fokusområder

Kommunestyret har vedtatt at FNs bærekraftmål skal legges til grunn i arbeidet med ny kommuneplan. De har valgt å prioritere 9 bærekraftsmål spesielt og basert på dette pekt ut seks fokusområder. Her finner du informasjonsfilmer som kort forteller om hva en kommuneplan er, hvordan du kan delta i arbeidet med den nye kommuneplanen og mer informasjon om disse fokusområdene.

Til toppen