Hva er en kommuneplan?

Hva er en kommuneplan?

Kort fortalt

  • Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for lokalsamfunnets utvikling.
  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser.

Virksomhetsleder Magnus Ciril Martin, Tønsberg kommune.

Til toppen