Medvirkning og samskaping

Medvirkning og samskaping

Vårt mål er at en ny kommuneplan er noe vi skaper sammen med deg som innbygger. I januar arrangerte vi derfor to digitale medvirkningsmøter der det var mulig å presentere og diskutere muligheter og ideer for hvordan fremtidens Tønsberg skal være. Det var også mulig å sende oss skriftlige innspill frem til 24. januar og fotoinnspill frem til 31. mars.

Oppsummering fra skriftlige innspill og medvirkningsmøter

Det kom inn ca. 35 synspunkter og forslag via kommunens hjemmeside. 

Totalt deltok over 100 personer på disse de digitale møtene i januar der vi fikk presentert og diskutert mange gode innspill og ideer.

Klikk her for en samlet oversikt over innspillene. (PDF, 57 kB)

Til toppen