Plandokumenter

Plandokumenter

Her finner du plandokumentet slik det ble vedtatt i kommunestyret 6. oktober 2021. Du finner også underlagsdokumenter knyttet til arbeidet med kommuneplan.

Plandokumentet

Kommunestyret i Tønsberg vedtok Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2033 i sitt møte 6. oktober 2021. 

Klikk her for vedtatt plan. (PDF, 2 MB)

Klikk her for å se kommunestyrets behandling av saken.

Underlagsdokumenter

Send inn høringsuttalelse

I høringsperioden kan offentlige instanser, næringsdrivende, institusjoner, lag/foreninger og enkeltpersoner komme med høringsuttalelser. Send inn din uttalelse via dette digitale skjemaet eller som e-post merket «sak 20/24483» til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Frist for uttalelse er 16. august 2021.

Til toppen