Kommuneplanens samfunnsdel 2033 - Medvirkning fra skoleelever i form av foto, presentasjoner og tekster (februar 2021)

Kommuneplanens samfunnsdel 2033 - Medvirkning fra skoleelever i form av foto, presentasjoner og tekster (februar 2021)

Anslagsvis 400-500 elever i grunnskolen i Tønsberg har bidratt med foto, presentasjoner, foto og tegninger. Totalt er ca. 300 innspill gått gjennom og systematisert ift kommuneplanens satsningsområder og kategorisert etter undertema. 

Mange har kommet med like eller sammenfallende ideer og forslag. Like forslag er summert og gir et bilde av hva barn og unge er mest opptatt av. Denne oppsummeringen omfatter ikke hvilke skoler eller nærmiljø forslagene gjelder eller kommer fra.

Innspillene fordeler seg omtrent likt med  ca. 1/3 hver på de tre satsningsområdene med en liten overvekt på klima og miljø:

  • Tryggeoppvekstmiljø 30 %
  • Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling 32 %
  • Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling 38 %

Innenfor området «Klima» er det flest innspill når det gjelder klimavennlig mobilitet. Innfor «Helsefremmende stedsutvikling»  er flest opptatt av aktivitets- og fritidstilbudet. Mange er opptatt av skolemiljøet innenfor temaet «Trygge oppvekstmiljø».

Oppsummering etter satsningsområdene og tema med noen typiske forslag, ideer og ønsker

Satsningsområde

Tema

Forslag, ideer og ønsker

Trygg oppvekst

Skole - lek og aktivitet

Huske, boksepute, trampoline, treningsapparater, hinderløype, zipline, skøytebane, skate-bane, klatrepark, sklie, båt, klatrestativ, terrengsykkelbane, pute-rom, ballbasseng, sosialt møtested etter skoletid

Skole- og læringsmiljø

Gode klasserom,  stoler, svømmebasseng, ny ungdomsskole, uteklasserom, utekjøkken, drivhus, søppelkasser, uteområder, sykkelstativ, leksefri, oppfølging av barn, skolebibliotek, klima- og miljølære, grønn dag, klassedyr, la det bli morsomt å lære, medisin/førstehjelp utstyr,  stemmerett, Ipad istedenfor PC, aldri mobbing, fine skoler med oppdatert utstyr, vr-hjemmeskole, mental helse på skoler, klimakonkurranser mellom skoler

Trygghet og samfunn

Trygge skoleveier, trafikklys (bl.a. Syrbekk), natteravner, gang- og sykkelvei, gatelys , hjelmpåbud og vakter på skateanlegg, fortau, fotgjengeroverganger, autovern, sykkelundergangen Kilden, mer politi på vakt, "oppsyn med rus", trygge hjem, likestilling, inkludering, trygge hjem uten rus, penger

Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling

Nærmiljø – lek og aktivitet

Akebakke, lekeapparater, nærskogen, små parker, turområder, badeplass, treplanting, bibliotek, skytebane, treningspark, skøytebane, møteplasser, ungdomsklubb, hundeparker, grønne torg og rom, tekoppkarusell, helselære

Aktivitetsanlegg, fritidstilbud

Badebasseng, basket, skøytehall, aktivitetspark, badeanlegg, flerbrukshall, svømmehall, skolescene, gamingclub, vinter parkour-park, dyresenter, kiosk 2.dammen, paintball, rideskole, kafeer, steder å henge, store parker, alpinhall, spillehall, stupetårn, «Tønsberg dagen», felles øvingsrom, aktiviteter som ikke koster, go-cart bane, billige kafeer, fornøyelsespark, kjøpesenter, kunsthus for barn og voksne, skiskyting

Helse - mat, frukt

Skolefrukt, drivhus, bikuber, gratis kantine med varm mat, skolegrønnsakhager

Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling

Søppel og forurensing

Flere søppelkasser, kork-granulat på kunstbaner, dyre plastposer, redusere plastbruk, søppelkasser, bøter, premiering/belønning, reduserte utslipp, bruk hundebæsjposer

Buss, elbil, sykkel

Gratis buss for barn og ungdom, busskur, sykkelutlån/-utlei, skolebuss, dyrere busser, el-båter, el-sparkesykler med solcellelading, busstasjoner, bygge bruer, trikk,  gratis bompasseringer, kollektivtransport, klimavennlige busser

Gjenbruk og gjenvinning

Bruktbutikker, kleskontainer, kildesortering, byggematerialer, redusere matsvinn, resirkulering

Fornybar energi

Solceller på skolen, el-billadere lokalt

Natur

Dyrevern, naturvernområder, skog- og turområder

Her finner du Wordfil av oppsummeringen av medvirkning fra skoleelever (DOCX, 74 kB)

Til toppen