Mobilitetsplan for Tønsberg sentrum

Formålet med Mobilitetsplanen for Tønsberg sentrum er sikre mer bærekraftige transporttilbud og transportløsninger i, til og fra bysentrum, slik at bo- og bymiljøene i Tønsberg blir mer attraktive, helsefremmende og klimavennlige.  

Kontakt oss

Emilie Lassen Bue
Arkitekt
E-post
Telefon 992 96 814
Mobil 992 96 814
Til toppen