Nyheter mobilitetsplan

Bilde av skilt-sykkelveier

Planen peker på virkemidler og tiltak for å øke andelen som går, sykler, sparkesykler og reiser kollektivt i Tønsberg sentrum. Innspillsfrist er 27. juni.

  

grønn trafikantpyramide

Her kan du lese to rapporter om hvordan blant annet innbyggere i Tønsberg kommune reiser.

   

Triller sykkel og ser på planter

Her er innspillene som kom på dialogmøtet 20. mai og fra innspillsrunden på nettsiden. Vi ba om innspill på trasévalg for buss og sykkel i Tønsberg sentrum.

  

 

 

Vi er i gang med å planlegge en buss- og sykkeltrasé gjennom Tønsberg sentrum, og trenger dine innspill!  

     

Til toppen