Planer og dokumenter A - Å

Planer og dokumenter A - Å

Her er en samlet oversikt over gjeldende planer og sentrale dokumenter i Tønsberg kommune.


 

A - B - D -  FG - H - IK - LMN - OPR - S - T - V - U - Ø - Å

 

A

Alkoholpolitisk handlingsplan (2020-2024) (PDF, 2 MB)

Anleggsplan for idrett og friluftsliv (2021-2024) (PDF, 4 MB)

Anskaffelsesstrategi (2021-2024) (PDF, 504 kB)

 

B

Befolkningsprognose 2021 - 2035 (PDF, 3 MB)

Beredskap - Overordnet plan (2020) (PDF, 2 MB)

Beredskap - Atomberedskapsplan (2020) (PDF, 716 kB)

Beredskap - Helse- og sosial beredskap (2020) (PDF, 576 kB)

Beredskap - Miljørettet helsevern (2020) (PDF, 652 kB)

Beredskap - Smittevernplan (2020) (PDF, 359 kB)

Beverplan  (2018-2022) forvaltningsplan for Re og Tønsberg (PDF, 3 MB)

Budsjett og økonomiplan (2021-2024) (PDF, 4 MB)

Budsjett og økonomiplan (2020-2023) (PDF, 4 MB)

Byplan Tønsberg 2018-2030 samleside

Byromsstrategi for Tønsberg sentrum (PDF, 8 MB)
 

D

Digitaliseringsstrategi 2020 - 2024 (PDF, 2 MB)

 

F

Folkehelse - oversiktsdokument (PDF, 8 MB)

 

G

Gange, sykkel og kollektiv (2020) k-delplan handlingsdel (forslag) (PDF, 5 MB)

Gange, sykkel og kollektiv (2020) k-delplan hovedrapport (forslag) (PDF, 3 MB)

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum (PDF, 5 MB)

 

H

Handlingsprogram for Tønsberg sentrum (PDF, 933 kB)

Havneregulativet for Tønsberg havn og gjestehavn (PDF, 2 MB)

Hjorteviltplan  (2020-2026) (PDF, 2 MB)

 

I

Idrett og friluftsliv - anleggsplan 2021-2024 (PDF, 4 MB)

 

K

Klimaplanen (kommunedelplan for klima og energi) - hoveddel (PDF, 984 kB)

Klimaplanen (kommunedelplan for klima og energi) - handlingsdel  (PDF, 233 kB)

Kommuneplanenens handlingsdel (2020-2021) (PDF, 3 MB)

Kommuneplanens handlingsdel (2022-2025) (PDF, 3 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 06.10.2021 (2021-2033) (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel og byplan samleside

Kommunikasjonsstrategi for Tønsberg kommune (2020-2024) (PDF, 644 kB)

Kvalitetsreform for eldre (2020) (PDF, 566 kB)

 

L

Leke- og aktivitetsområde - veileder for utbygging (PDF, 593 kB)

Levekårskartlegging i Tønsberg (PDF, 4 MB)

 

M

Mobilitetsplan for Tønsberg sentrum (08.09.21) (PDF, 4 MB)

 

N

Næringsplanen - strategisk næringsplan for Tønsberg og Re (2017) (PDF, 790 kB)

Nærdmokratiordninger (2019) kortversjon (PDF, 129 kB)
 

O

Overvannsveiledere

Overvannshåndtering i Tønsberg sentrum (PDF, 45 MB)

 

P

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel (2021-2033) (PDF, 2 MB)

Planstategi (2020-2024) (PDF, 3 MB)

 

R

Reguleringsplaner

 

S

Sem lokalsenter -veiledende plan for offentlige rom (2019) (PDF, 4 MB)

 

T

Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2024

Tønsberg sentrum - Byromstrategi (2017) (PDF, 8 MB)

Tønsberg sentrum "Byplan"(2018-2030) - plankart (PDF, 7 MB)

Tønsberg sentrum "Byplan"(2018-2030) - bestemmelser (PDF, 2 MB)

Tønsberg sentrum - Gatebruksplan (PDF, 5 MB)

Tønsberg sentrum - Handlingsprogram for sentrum (HPS) (2019) (PDF, 933 kB)

 

U

Ungdatarapport 2021 - ungdomsskolen (PDF, 2 MB)

Ungdatarapport 2021 - mellomtrinnet (PDF, 768 kB)

 

V

Vear, Hogsnes og Firingen (2019) - Mulighetsstudie (PDF, 30 MB)

Vestfoldbanen - intercity

 

Ø

Økonomiplan og budsjett (2021-2024) (PDF, 4 MB)

Økonomiplan og budsjett (2020-2023) (PDF, 4 MB)

 

Å

Årsmelding 2020 (PDF, 3 MB)

Årsmelding 2020 - kortversjon (PDF, 173 kB)

Til toppen