Prosjektet kort fortalt

Bane NOR eiendom og Tønsberg kommune ønsker å utvikle området rundt Tønsberg stasjon. Tre arkitektkontor er høsten 2023 invitert til å lage mulighetsstudier for hvordan stasjonsområdet best kan utvikles for fremtiden. Resultatene fra studien vil være underlag for detaljregulering og senere bygging. Bane NOR eiendom har mål om byggestart i 2025-26.

Hotell, kontorer, mobilitetsknutepunkt eller parkeringshus? 

Mulighetsstudien for stasjonsområdet i Tønsberg skal hjelpe Bane NOR eiendom og Tønsberg kommune, de to største grunneierne, til å finne de beste løsningene for langsiktig utvikling av området. Området som skal utvikles, og inngår i studien, er avgrenset av Eckersbergs gate i nord og Halfdan Wilhelmsens allé i sør, og Burmastien/Lerches gate i øst og Farmannsveien/Jernbanegaten i vest.

Tre ideer

De tre arkitektkontorene Dark, Dyrvik Arkitekter og DRMA jobber høsten 2023 med mulighetsstudien, og arkitektene skal levere sine idéstudier i begynnelsen av desember.  

Når idéstudiene er levert, skal studiene evalueres og ideer fra alle tre arkitektkontorene kan bearbeides til et endelig konsept. Konseptet vil være underlag for å utarbeide reguleringsplaner for området. Bane NOR eiendom ønsker å starte detaljregulering av vestsiden av sporene allerede våren 2024, slik at bygging kan igangsettes når utvidet sporområde med tilhørende plattformer er ferdigstilt sommeren 2025.  

Viktige hensyn

Bane Nor eiendom og Tønsberg kommune har ambisjoner om høy og bymessig tomteutnyttelse rundt stasjonen, samtidig som det legges best mulig til rette for at myke trafikanter og de ulike transporttilbudene fungerer godt sammen. I tillegg vil det være mange andre viktige hensyn arkitektene skal hensynta når de utvikler ideer for området; som bevaringsverdig bebyggelse (bla stasjonsbygningen), frodige aller og Slottsfjellet som et markant og viktig landskapsrom.

For å gi arkitektene best mulig informasjon om rammene for oppgaven er det utarbeidet:

  • Program (kobling)
  • Stedsanalyse (kobling)

Medvirkning

Både kommunen og Bane NOR Eiendom ønsker at innbyggerne og andre interessenter i Tønsberg skal få god informasjon og ha muligheten til å medvirke i prosessen. Det er derfor planlagt følgende aktiviteter i prosjektperioden:

  • Informasjonsmøte med mulighet for å komme med innspill på hvilke forhold i nærmiljøet arkitektene bør kjenne til (19. september 2023 på Fylkesmuseet)
  • Utstilling av arkitektenes idéstudier med mulighet for å komme med innspill (Tønsberg bibliotek, perioden 10.-30. des. 2023)

 

Fremdriftsplan

 

For spørsmål og mer informasjon, kontakt: 

Susanna Grimsæth
Byplanlegger, Asplan Viak
Tlf: 920 66 273