Hva er kommuneplanens arealdel?

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kort fortalt

  • Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
  • Arealdelen i kommuneplanen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
  • Det er lovpålagt å ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
  • Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.
  • Det er plan- og bygningsloven som styrer både innholdet i planen og prosessen for å utarbeide planen.
  • Kommuneplanens arealdel kan (som hovedregel) overstyre eksisterende planer

Gjeldende arealplaner

I dag har Tønsberg kommune to gjeldende arealdeler – en for gamle Re kommune og en for gamle Tønsberg kommune.

Gjeldene arealplaner finner du her.
 

Gjeldende samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Tønsberg kommune ble vedtatt i oktober 2021.

Den nye og vedtatte samfunnsdelen finner du her. (PDF, 2 MB)

Til toppen