Vi lager ny kommuneplan

Tønsberg kommune skal ha en ny kommuneplan. Ny samfunnsdel skal være på plass innen utgangen av 2021 og ny arealdel innen utgangen av 2023.

På denne siden vil du blant annet finne informasjon om hva en kommuneplan egentlig er, om prosessen med å lage ny kommuneplan, og hvordan du kan medvirke i dette arbeidet.

Kontakt oss

Elisabeth Skjæveland Paulsen
Ansvarlig for medvirkning og samskaping
E-post
Mobil 909 38 233
Steinar Lien
Ansvarlig for kommuneplanens samfunnsdel
E-post
Mobil 917 37 173
Cathrine Heisholt
Ansvarlig for kommuneplanens arealdel
E-post
Mobil 922 47 935
Til toppen