Kom med innspill!

Kom med innspill!

Vi legger opp til en bred medvirkningsprosess. I tillegg til digitale medvirkningsmøter vil vi legge til rette for flere muligheter til å sende innspill til oss.

Hvordan sende innspill?

Vi ønsker dine ideer og innspill, uansett hva det er du drømmer om for fremtidens Tønsberg. Du kan sende skriftlig innspill, eller sende oss bilde av noe du er opptatt av og som du ønsker at vi har spesielt fokus på i arbeidet med ny kommuneplan. 

Frist for både skriftlige innspill og fotoinnspill er: 24. januar 2021.

Skriftlige innspill

Send inn ditt innspill her

Skjemaet er utformet slik at du gir innspill direkte knyttet til de ulike fokusområdene i den nye kommuneplanen. Du kan sende oss innspill til ett, flere, eller alle fokusområder i den nye kommuneplanen. Her kan du lese mer om de ulike fokusområdene.

Du kan også sende innspill via e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller pr. post til:

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Merk e-post eller konvolutt med "Innspill til ny kommuneplan".

Fotoinnspill

Send inn dine bilder her

Du kan også sende inn fotoinnspill til e-post: postmottak@tonsberg.kommune.no. Merk e-posten med "Fotoinnspill til ny kommuneplan".

Til toppen