Medvirkning og samskaping

Medvirkning og samskaping

Vårt mål er at en ny kommuneplan er noe vi skaper sammen med deg som innbygger. I januar arrangerte vi derfor til to digitale medvirkningsmøter der det var mulig å presentere og diskutere muligheter og ideer for hvordan fremtidens Tønsberg skal være. Det var også mulig å sende oss skriftlige innspill frem til 24. januar. 

Oppsummering skriftlige innspill

Det kom inn ca. 35 synspunkter og forslag via kommunens hjemmeside.

Her finner du en oppsummering av alle innspillene (PDF, 438 kB), sortert på de ulike satsingsområdene.

Du kan lese innspillene i sin helhet via vår innsynsløsning. Her finner du alle innspillene i sin helhet.

Digitale medvirkningsmøter

Vi arrangerte to digitale medvirkningsmøter i januar. Totalt deltok over 100 personer på disse møtene og vi fikk presentert og diskutert mange gode innspill og ideer.

Her vil det komme en oppsummering av innspillene fra de digitale møtene.

Til toppen