Send inn fotoinnspill!

Send inn fotoinnspill!

Har du et bilde av noe som er viktig for deg? Eller bilde av noe du skulle ønske vi hadde mer av i Tønsberg kommune? Da vil vi gjerne at du sender oss dine bilder!

Klikk her for å sende inn fotoinnspill.

Fotoinnspill

Alle bilder vi får inn vil tas med som innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Gode bilder vil vi også kunne bruke i selve plandokumentet, men da spør vi deg selvsagt om lov først. Send inn bilder og eventuelle kommentarer ved å bruke skjemaet du finner ovenfor.

Til toppen