Siste nytt fra kommuneplanarbeidet

Siste nytt fra kommuneplanarbeidet

Her finner du siste nytt fra arbeidet med ny kommuneplan.

Anslagsvis 400-500 elever i grunnskolen i Tønsberg har bidratt med foto, presentasjoner, foto og tegninger. Totalt er ca. 300 innspill gått gjennom og systematisert ift kommuneplanens satsningsområder og kategorisert etter undertema. 

I januar avsluttet vi innspillsrundene til ny kommuneplan - for denne gang. Nå begynner den store og viktige jobben med å se på hvordan innspillene skal brukes videre. 

- Kommuneplanen vil være med på å forme hvordan fremtidens Tønsberg skal være, og da trenger vi dine ideer og innspill, sier Magnus Ciril Martin, virksomhetsleder for Folkehelse, miljø og stedsutvikling. Nå åpner vi for nye metoder for hvordan du kan komme med innspill.

 

Til toppen