Arealinnspill

Arealinnspill

Vi åpner opp for at private aktører kan sende inn innspill til ny arealbruk i tråd med føringene og planbehovet, slik det er beskrevet i planprogrammet som nå er på høring.

De viktigste føringene for vurdering av arealinnspill er at de bygger opp om vedtatt by- og senterstruktur. I tillegg bør man kunne svare nei på følgende spørsmål:

  • Ligger arealinnspillet på dyrka eller dyrkbar mark?
  • Kommer utbyggingen i konflikt med viktige natur- eller turområder?
  • Vil en utbygging føre til uforholdsmessige kostnader for enten sosial eller teknisk infrastruktur?

Det gis i planprogrammets kapittel 5 informasjon om hvordan kommunen vil vurdere arealinnspillene som sendes inn.  Det er viktig å sette seg inn i kommunens forventninger og krav til arealinnspill, slik at privatpersoner eller firmaer ikke bruker unødige ressurser på innspill som strider vesentlig mot kommunens vedtatte arealpolitikk.

Det legges opp til en prosess der arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med ønsket utvikling avvises tidlig i prosessen.

Slik sender du Arealinnspill

Innspill sendes inn via et skjema. Frist for å komme med arealinnspill er satt til 22. februar 2022.

Send dine innspill her


Aktiviteter i høringsperioden

Kommunen inviterer aktører som ønsker å komme med arealinnspill til å presentere sine innspillsforslag på en kortfattet måte for representanter fra kommunens administrasjon og politikere den 10. februar 2022.
Meld din interesse til katrine.skalleberg@tonsberg.kommune.no innen 1. februar.

Til toppen