Oversiktsdokument

Oversiktsdokument

Gjennom folkehelseloven er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, samt utjevner sosiale ulikheter i helse.

Oversiktsdokumentet skal gi et bilde av dagens helsetilstand blant innbyggerne i Tønsberg kommune, og hva som påvirker helsen vår positivt og negativt. I dokumentet blir de viktigste folkehelseutfordringene i Tønsberg presentert med tilhørende forslag på hva kommunen kan gjøre for å imøtekomme disse utfordringene. Oversiktsdokumentet er ikke fullstendig, og statistikk på enkelte temaområder er kun indikatorer på utviklingstrekk for Tønsberg. Det vil derfor være behov for ytterligere kartlegging av flere temaområder i årene fremover.

Klikk her for å lese oversiktsdokument – Folkehelse Tønsberg kommune (PDF, 8 MB)

Til toppen