Melde fra om ulovlighet

Melde fra om ulovlighet

Bekymringsmeldinger om ulovlige byggetiltak sendes til oss. Før du melder inn, anbefaler vi at du går gjennom sjekkpunktene under. Grad av ulovlighet avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv og helse blir prioritert først.

Ulovligheter

Meld fra om ulovlig tiltak

Videre saksgang

Etter at du har fylt ut skjemaet "Bekymringsmelding om mulig ulovlighet etter Plan- og bygningsloven " og skjemaet er registrert hos oss, vil det bli opprettet en ny sak på din melding. Vi vil sende et brev til eier hvor vi informerer om at vi har mottatt en bekymringsmelding, og sende deg en kopi av brevet hvis du har valgt å ikke være anonym.

Deretter blir saken prioritert ut fra alvorlighetsgrad og fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging. Grad av ulovlighet på tiltaket, fare for helse, miljø og sikkerhet, samt saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken.

Hva blir ikke fulgt opp?

For at vi skal følge opp ulovligheten, må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser.

Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil ikke bli fulgt opp. 
 

Plan- og bygningsloven

Til toppen